Månadskostnad

Bindningstid

Näthyra


TV

Antal boxar som ingår

Antal möjliga boxar

Inspelnigsbar box

Trådlös box


Bredband

Hastighet

Garanterad hastighet

Högre hastighet kan beställas

Epost

Antivirus

Molnlagring


Telefon

Fast avgift/månad

Öppningsavgift

Samtal till fasta nätet inrikes

Samtal till IP telefon i eget nät

Samtal till mobil

Samtal till mobil i eget nät

TV kanaler

Telia

299 kr

tom 2025-06-30

0 kr2 st

5 st

Ja, tillval

Ja, tillval100/10 Mbit/s

50/8 Mbit/s

Kontakta Telia

5 konton

Kontakta Telia

2 GB(avtal mini)

0 kr

0,69 kr

0,20 kr

0,20 kr

0,69 kr

0,69 kr

Kontakta Telia

Tele2 (IP Only)

336,50 kr

1 år i taget (tom 2025-06-30 på nätet via IP-Only)

0 kr2 st (varav 1 Tivo)

4 st

Ja

Ja, tillval100/100mbit

50/7 mbit/s

Kontakta ComHem

5 konton

Kontakta ComHem

2 GB
29 kr (pott)

0,99 kr

0 kr

0 kr

0,69kr

0,69kr

Kontakta ComHem

IP Only öppen fiber
0 kr

t o m 2025-06-30

4800 kr + moms för 10 år


I IP-Onlys öppna nät finns många konkurrerande leverantörer av främst bredband, fast telefoni och digital-TV. Hushåll anslutna till vårt nät kan antingen välja leverantör(er) fritt, var för sig eller gå ihop och välja ett paket i grupp.

Modellen med en neutral nätoperatör, skild från tjänsteleverantörerna, skapar både stabilitet och konkurrens. I slutändan betyder det stor valfrihet och bra, prisvärda tjänster till de anslutna hushållen. Inga inlåsningar eller långa bindningstider krävs heller vid enskild anslutning.

För mer och aktuell info besök IP-Onlys egna sida riktad mot fiber på Gotland. http://www.gotlandfiber.se/