Börja med att läsa under support för att veta när du skall kontakta Telia. 
För router, TV-Box samt annan utrustning som ni eventuellt har anskaffat från Telia hänvisar vi till telias supportsidor.
Mediamvandlarens funktioner är beskrivna nedan. Det är också den första anhalten för föreningens nät in till fastighetsägaren. Om WAN porten ej lyser kan det vara problem i föreningens nät. Telia kan i många fall fortfarande hjälpa er att sortera ut var felet är. Kan Telia inte hjälpa er skall ni fylla i formuläret om felanmälan till föreningen. 

Mediaomvandlaren har ett antal LED lampor samt en knapp. Knappen är inte av och på av mediaomvandlaren utan det är endast av och på för statuslamporna (LED). LED lampornas funktion beskrivs nedan, notera att WAN porten skall lysa orange. Om det ser ut enligt bilden längst ner fungerar allt som det skall.

Information/felanmälan Telia
https://www.telia.se/privat/support
Telefon
90200
020-240 250

Inkopplings-schema

Det kommer många frågor och här kan var en vägledning till hur man ska installera de olika komponenterna.