Ett av Gotlands största föreningsägda fibernät.

Vi är idag ca 750 medlemmar
och är ständigt växande.
Vår socken ligger nära Visby och det
blir klar nya fastigheter för inflyttning varje månad