Förrättningskartor

Börja med att öppna Översiktskartan för att se vilken karta som din adress finns med på. Därefter öppnas denna karta. De ledningar som Västerhejde fiber sökt ledningsrätt för är heldragna blå linjer (prickade linjer omfattas inte av ledningsrätt då de endast berör just den fastigheten.

Om du klickar på knappen här nedanför kommer du till en karta där du ser hur sträckning går igenom socknen, viktigt att tänka på är att du måste markera rutan med fibernätverket.

Översiktskarta.KA1.A3L

Förrättningskarta.KA

Förrättningskarta.KA3.A2L

Förrättningskarta.KA4.A2L

Förrättningskarta.KA5.A2L

Förrättningskarta.KA6.A2L

Förrättningskarta.KA7.A2L

Förrättningskarta.KA8.A2L

Förrättningskarta.KA9.A2L

Förrättningskarta.KA10.A2L

Förrättningskarta.KA11.A2L

Förrättningskarta.KA12.A2L

Förrättningskarta.KA13.A2L

Förrättningskarta.KA14.A2L

Förrättningskarta.KA15.A2L

Förrättningskarta.KA16.A2L

Förrättningskarta.KA17.A2L

Förrättningskarta.KA18.A2L

Förrättningskarta.KA19.A2L

Förrättningskarta.KA20.A2L

Förrättningskarta.KA21.A2L