Åtgärder efter strömavbrott

Oavsett vilken leverantör du har anslutit dig till gäller samma princip för hur du på bästa sätt får igång allt igen efter ett strömavbrott.

Vänta c:a 5 minuter efter att strömmen har kommit åter innan du genomför åtgärderna nedan. Detta för att de centrala enheterna i föreningens nodhus skall hinna starta upp om de också har varit drabbade av strömavbrottet. 

1. Gör mediaomvandlaren och routern strömlösa genom att dra ur stickproppen.
2. Återanslut mediaomvandlaren och vänta till dess att den har startat som den skall (se under Telia respektive IP-Only i menyn till vänster).
3. Återanslut routern och vänta till dess att den har startat som den skall (se under Telia respektive IP-Only i menyn till vänster).
4 Starta om den utrustning (TV-Box, dator, skrivare mm.) som ansluter till routern om de inte fungerar efter att routern har startats om.

Om det inte fungerar efter detta kontakta din tjänsteleverantör för fortsatt felsökning.

Om föreningen har en störning efter ett strömavbrott kommer vi att försöka förmedla detta via denna sida och på vår Facebooksida så snart vi kan.