Felsökning

Vid fel skall felsökning ske i ordningen enligt nedan.
Medlemmen skall genomföra felsökning enligt anvisnigar från TL samt föreningen på den utrustning som medlemmen ansvarar för. I regel handlar denna felsökning i att kontrollera att allt är rätt kopplat samt att starta om de enheter som du har. För detaljer hur du går till väga se under Telia respektve IP-Only i menyn till vänster.
TL kan hjälpa dig med felsökning och utbyte av trasiga enheter som finns i fastigheten. Router, TV-box och annan utrustning som de har levererat antingen vid beställning av tjänst eller om du har köpt kompletterande för den utrustning som du har i fastigheten.
KO ansvarar för mediaomvandlaren samt den utrustning som står i våra nodskåp. Fungerar ej mediaomvandlaren skall medlemmen vända sig till KO för utbyte/felsökning. Om mediomvandlaren fungerar men ej får kontakt med fibernätet skall ni vända er till föreningen för vidare felsökning.
Föreningen ansvarar för det fysiska nätet som vi har anlagt, dvs fiberkabeln, nod- och kopplingsskåpen.
Det kan vara så att KO & TL vill veta adressen på den utrustning du har. På enheterna finns det etiketter som visar vilken MAC-adress de har. Det kan se ut exempelvis enligt bilden nedan.
Den vita etiketten med nere till höger är din enhets MAC-Adress. Alla enheter som går att koppla in i ett nätverk har en MAC-adress. För vår del är det Mediaomvandlare, Router, TV-Box.


Enhet med MAC adress

TL

TjänsteLeverantör (TV, Bredband, Telefoni)

KO

KommunikationOperatör eller fiberleverantören