Årsstämma 2018

Medlemmarna i Västerhejde Fiber ekonomisk förening kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den
19 juni 2018 kl 19:00 i Västerhejde Bygdegård.
Vid stämman kommer sedvanliga föreningsangelägenheter samt förslag till revidering av föreningens stadgar att behandlas. 

Handlingar finns under "Stämma" som ni hittar till vänster i menyn. Där görs även anmälan.
 

VÄLKOMNA! Styrelsen

Anslutningar766
Anslutningsgrad78 %Google