Årstämma 2018

Den 19 juni genomfördes årsstämma i Västerhejde Fiber Ek Förening. Protokoll från stämman  finner ni här. 
Övriga handlingar finns under "Stämma" som ni hittar till vänster i menyn.