Kontakta föreningen genom att skicka ett mail till kontoret@vasterhejde.se
 

Västerhejde Fiber, vad har hänt ?

I Västerhejde/Vibble finns c:a 950 fastigheter varav drygt 750 valt att ansluta till fibernätet.
Västerhejde ekonomisk förening bildades i maj 2013 och arbetar för att göra det möjligt för våra medlemmar att anslutat till ett fibernät i Västerhejde socken där såklart Vibble samhälle är inkluderat.
 

De första mötena skedde under november och december 2012. Därefter växte gruppen snabbt innan föreningen bildades med en första interimstyrelse. Vid årsstämman i juni 2014 valdes nedanstående styrelse att driva föreningen det närmaste året. Vid årsstämman 2015-06-15 valdes samma styrelse att sitta kvar ytterligare ett år.


Ordförande: Roger Erixon
kassör: Johannes Persson
Sekreterare: Torsten Sojdelius
ledamot/vise ordförande: Håkan Malmros
ledamot: Fredrik Hård
suppleant: Thomas Sjögren
suppleant: Erik Unnerfelt