Kontakta föreningen genom att skicka ett mail till kontoret@vasterhejde.se
 

Västerhejde Fiber, vad har hänt ?

I Västerhejde/Vibble finns c:a 950 fastigheter varav drygt 750 valt att ansluta till fibernätet.
Västerhejde ekonomisk förening bildades i maj 2013 och arbetar för att göra det möjligt för våra medlemmar att anslutat till ett fibernät i Västerhejde socken där såklart Vibble samhälle är inkluderat.
 

De första mötena skedde under november och december 2012. Därefter växte gruppen snabbt innan föreningen bildades med en första interimstyrelse. Styrelsen i föreningen har i princip varit intakt sedan bildandet. Nuvarande styrelse består av nedanstående medlemmar.


Ordförande: Roger Erixon
Kassör: Johannes Persson
Sekreterare: Torsten Sojdelius
Ledamot/vice ordförande: Håkan Malmros
Ledamot: Fredrik Hård
Suppleant: Anders Mittonen
Suppleant: Erik Unnerfelt