Anmälan till Årsstämma 2019


Endast medlem skall/får anmälas.
Andra medlemmar i hushållet är välkomna men erhåller ej rösträtt.