Region Gotland antog 2010 en ny bredbandsstrategi som säger att Regionens vision är att samtliga hushåll på Gotland 2015 skall ha fiber hem med hastigheten minst 100Mbit/s.

Företagare skall kunna etableras sig var som helst på ön och ändå ha tillgång till bredband av högsta kvalitet och kapacitet.

Alla Gotlands hushåll skall ha tillgång till moderna IT-tjänster i form av HD-TV, höghastighetsinternet och IP-telefoni.

Region Gotland och TeliaSonera undertecknade en avsiktsförklaring 2010 om en gotländsk modell för fiberutbyggnad. Avsiktsförklaringen säger:

- Idag finns Fibernät Gotland, en paraplyförening som samlar Gotlands fiberföreningar. Föreningens mål är att bilda ett bolag som gemensamt kan hantera de lokala fibernäten. Idag samverkar man med Region Gotland vid planering och samordning av utbyggnaden och på informationsmöten i socknarna.

 

Läs mer på http://www.bredbandgotland.se/ eller på Regionens sida http://www.gotland.se/bredband