Information om fakturor

Under våren 2017 är vi i fas med vår fakturering för de tjänster som ni skall betala till föreningen. Här nedan finns det information om när en faktura förväntas komma och vad den innehåller.

Samtliga medlemmar betalar en årlig medlemsavgift till föreningen. Avgiftens storlek beslutas av årsstämman. För 2016 & 2017 är avgiften 200 kr/år. Denna avgift faktureras till samtliga medlemmar under våren varje år. Under 2017 kommer vi att fakturera både för 2016 & 2017, därefter sker det årsvis. Anledningen till dubbelfaktureringen i år är att vi ändrade på årsstämman för vilket år avgiften beslutas. I fortsättningen kommer årsstämman att besluta avgiften för kommande år och faktureringen likaså.

För er som har Telia som tjänstelverantör så kommer fakturan avseende tjänsteleveransen fyra gånger per år, inför varje kvartal. I fakturan ingår serviceavgiften för nätet samt kostnad för fakturering, för närvarande är dessa avgifter på 37,50 kr. Summan per kvartal är 1 010 kr. Ett helt år kostar totalt 4 240 kr.

För er som har valt ComHem (3-play) via IP-Only så fungerar det exakt lika dant som för de som valt Telia. Den totala kostnaden är även här 4 240 kr

För er som valt Öppen fiber via IP-Only så skickar föreningen ingen faktura för tjänsteleveransen. En samlad faktura för serviceavgiften för nätet (12 x 37,50 kr) skickas ut en gång per år till er. Den totala kostnaden är 650 kr.

Utöver dessa fakturor som föreningen skickar ut kan ni få en faktura från er tjänsteleverantör, den innehåller de eventuella extra tjänster ni har köpt av tjänsteleverantören samt rörliga kostnader för telefonin. Föreningen är inte inblandade i denna faktura utan det är ett avtal mellan dig och tjänsteleverantören, exvis Telia. 

Om du som medlem inte har fått en faktura som du borde ha fått så kontakta föreningen via kontoret@vasterhejde.se så reder vi ut vad som hänt. Glöm ej heller att uppdatera din mail om du har bytt, det gör du här