Information om fakturor

Under våren 2017 är vi i fas med vår fakturering för de tjänster som ni skall betala till föreningen. Här nedan finns det information om när en faktura förväntas komma och vad den innehåller.

Samtliga medlemmar betalar en årlig medlemsavgift till föreningen.
Avgiftens storlek beslutas av årsstämman.

För er som har Telia som tjänstelverantör så kommer fakturan avseende tjänsteleveransen fyra gånger per år, inför varje kvartal. I fakturan ingår serviceavgiften för nätet samt kostnad för fakturering.

För er som har valt ComHem (3-play) via IP-Only så fungerar det exakt lika dant som för de som valt Telia.

För er som valt Öppen fiber via IP-Only så skickar föreningen ingen faktura för tjänsteleveransen. En samlad faktura för serviceavgiften för nätet (12 x ** kr) skickas ut en gång per år till er.

Utöver dessa fakturor som föreningen skickar ut kan ni få en faktura från er tjänsteleverantör, den innehåller de eventuella extra tjänster ni har köpt av tjänsteleverantören samt rörliga kostnader för telefonin. Föreningen är inte inblandade i denna faktura utan det är ett avtal mellan dig och tjänsteleverantören, exvis Telia. 

Om du som medlem inte har fått en faktura som du borde ha fått så kontakta föreningen via kontoret